HOME / วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน


1.สั่งซื้อสินค้ายังไง

สามารถติดต่อที่
เบอร์โทรศัพท์ : 092-7893970
LINE ID : Add line id:1234 ทักทายเข้ามา ขอราคา จะส่งให้ทางไลน์
Email : contact@gmail.com

QR Code : id:1234


2. วิธีการชำระเงิน

กรุณาโอนชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM โดยมีรายละเอียดบัญชีดังนี้

เมื่อโอนชำระแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินให้ทางร้านทราบได้ผ่าน Line หรือโทร 092-7893970 *
Today This Month Total
4 49 7357
บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW
Scroll To Top