ยินดีต้อนรับ

ภูผาปภาวินฟาร์ม ผู้นำด้านผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลผลิตในฟาร์มของเราให้มีคุณภาพมาตรฐานมีความ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยการใช้สารชีวภาพและสารสกัดจากธรรมชาติในการดูแลผลผลิต เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าผลผลิตจากภูผาปภาวินฟาร์ม จะ สด สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เรามีการพัฒนาการทำงานในฟาร์มให้เป็นระบบที่ทันสมัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งเรา ยังมีกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและเกษตรกรอย่างยั่งยืน
SUBSCIBE NEWSLETTERToday This Month Total
3 48 7356
บริษัทรับทำเว็บไซต์ engine by CW
Scroll To Top